MISTAV-CL s.r.o. Stavební firma

MISTAV-CL s.r.o. – Stavební firma – Česká Lípa

Rekonstrukce Hotelu Morris Zateplení fasád panelových domů Stavba rodinných domů Rekonstrukce kavárny Union v Čeké Lípě

Politika kvality a evironmentální politika

Hlavní prioritou společnosti MISTAV – CL, s. r. o., je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávaných produktů na životního prostředí. Plnění těchto zásad spolu s udržením stávajícího rozsahu trhu a jeho rozšiřování zajistí ekonomický růst a prosperitu společnosti, a tím i spokojenost zaměstnanců společnosti.

K naplnění této politiky přijala společnost následující závazky:

• Zákazník musí mít důvěru ve stabilní kvalitu našich služeb.

• Ve všech fázích realizace zakázky uplatňujeme prevenci vad před jejich odstraňováním.

• Optimálních výsledků dosahujeme výchovou, přípravou a motivací všech pracovníků. Výběr nových zaměstnanců provádíme podle kvalifikace a odborných schopností, znalostí a praktických zkušeností. Aktivně zapojujeme naše pracovníky do ochrany ŽP.

• Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita našich služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Z uvedených důvodů kvalitu ve společnosti trvale sledujeme, hodnotíme a dokumentujeme.

• Zavazujeme se při veškeré naší činnosti dodržovat zákonné předpisy a relevantní normy.

• Zavazujeme se k permanentnímu zlepšování našeho environmentálního profilu a k prevenci znečišťování.

• Zavazujeme se vytvořit a udržovat postupy k identifikaci, plánování a řízení environmentálních aspektů a hodnocení rizik při všech našich činnostech a u nabízených produktů a služeb s cílem minimalizovat dopady naší činnosti na životní prostředí a na bezpečnostní rizika pro pracovníky a okolí.

• Zavazujeme se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií a při nakládání s vodami a odpady. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí, analyzovány a zlepšovány.

• Zavazujeme se pravidelně prověřovat a vyhodnocovat svůj systém managementu kvality a environmetálního managementu. K tomuto účelu stanovujeme prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.

• Zavazujeme se k neustálému zvyšování odborné úrovně a profesionality našich služeb zaváděním nových, vůči životnímu prostředí šetrných technologií, zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců a rozšiřování jejich poznatků o dopadech našich činností na životní prostředí a na ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

• Zavazujeme se k plnění požadavků normy, trvalému zlepšování a zvyšování efektivnosti celého systému managementu kvality a životního prostředí.